از اوایل قرن بیستم میلادی توسعه و تنوع صنعت و وسایل ارتباطی اعم از حمل و نقل و مخابرات و... موجب شد توجه و تمایل به حل اختلاف از طرق غیر قضایی بیشتر شود.

از سوی دیگر تردیدی که بازرگانان خارجی به دادگاه های داخلی کشورهای دیگر دارند موجب شد، توجه بازرگانان به طرق غیر قضایی رفع اختلافات تجاری بیشتر شود چه اینکه تجار مایلند که اختلافاتشان با سرعت و دقت زیاد حل و فصل شود و این در سایه عدول از تشریفات دادرسی و انتخاب روش های موازی غیر قضایی امکان پذیر است .

این راه حل ها که روش های موازی حل اختلاف ADR Alternative Dispute Resolution  هستند  عبارتند از :

مذاکره       ( negotiation )

کارشناسی ( expertness )

سازش       ( concilation )

داوری         ( Arbitration )

و جدید ترین شکل آن نوعی شبه دادرسی یا دادرسی خصوصی ( Mini-trial ) است .

از میان روش های مورد اشاره نتایج ناشی از  داوری مطلوبتر از بقیه روش ها بوده و نقش مهمی را در رفع اختلافات تجاری بین المللی به خود اختصاص داده است .

به همین دلیل امروزه حل اختلافات از طریق داوری چه در زمینه قراردادهای داخلی و چه در عرصه تجارت بین الملل مورد توجه و علاقه بازرگانان است.

در کشور ما هم طبق مقررات مورد عمل هم در قراردادهای داخلی و هم در قراردادهای بین المللی امکان حل و فصل اختلاف از طرق غیر قضایی به ویژه داوری وجود دارد .


ب- مزایای شرط داوری :
آنچه موجب توجه و مراجعه به داوری می گردد کارآمدی این تأسیس در مقایسه با نظام های قضایی رسمی است زیرا فقدان دادگاه های تخصصی تجاری خود موجب اطاله دادرسی و عدم رضایت از رأی صادره است.

علت توجه بیشتر به داوری درخصیصه رأی بودن آن نهفته است.

به طور کلی در صورتیکه طرفین در قرارداد خود یا طی موافقتنامه جداگانه حل و فصل اختلافات خودرا به داوری واگذار کنند از مزایای زیر برخوردار خواهند شد :

1-داوری یک قضاوت خصوصی است و در صورت صدور حکم طرفین از مزایای یک حکم قطعی لازم الاجراء و مورد حمایت قانون برخوردار می شوند .

2-سرعت و دقت ( تخصصی بودن )

3-معافیت از تشریفات دادرسی

4-یک مرحله ای بودن رسیدگی ماهوی

5-عدم انتشار آراء بدین معنی که در سایه داوری اختلافات به وجود آمده صدمه ای به شهرت و نام طرفین دعوا وارد نمیشود و یا اطلاعات حساس تجاری در اختیار رقبا قرار نمی گیرد  .

6-کم هزینه بودن در دعاوی با خواسته بالا که اغلب اختلافات بین المللی از این دست است ،روش داوری بهترین و با صرفه ترین راه است .

موسسه بين المللی حقوقی و مطالعاتی شمیم در راستای پاسخ گویی به نیازهای مخاطبين خود از سال ها پیش با درک اهمیت روشهای موازی حل اختلاف خدمات زیر را در زمینه داوری ارائه می نماید.

این خدمات شامل داوری در قرارداد های داخلی و بین المللی، قبول داوری و حل و فصل اختلافات، انتخاب و معرفی داور، اجرای احکام داوری به شرح ذیل می باشند.

•قبول داوری در قرارداد های تجاری و غیر تجاری داخلی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی سال 1378

•قبول داوری در قراردادهای تجاری بین المللی موضوع قانون داوری تجاری سال 1376 در موضوعات مختلف به صورت تخصصی.

•حل و فصل اختلافات از طرق موازی حل اختلاف (ADR) به صورت مسالمت آميز و مطابق مقررات داخلی و خارجی توسط داوران و کارشناسان متخصص به تناسب نوع دعوی .

•انتخاب و معرفی داور یا داوران متخصص و با تجربه به تناسب نوع و ماهیت دعوی.

•اجرای احکام داوری :

به موجب کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داور خارجی 1958 نیویورک و  قانون الحاق دولت ج .ا.ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی احکام داوری خارجی در ایران قابل اجراء هستند .

نظر به اینکه شناسایی و اجرای احکام داوری در ایران تشریفات خاصی دارد موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی گروه وکلای شمیم این خدمت را به شرح ذیل ارایه می نماید:

1- قبول وکالت در زمینه شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در ایران.

2- قبول وکالت در زمینه  طرح و دفاع از دعاوی ابطال رأی داور در داوری های سازمانی یا موردی.