در رویه قضایی آراء دادگاهها و دادسرا هر کلمه و عبارت ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد در علم حقوق قرار و حکم تفاوت هایی با هم دارند .

اقرار به انواع گوناگونی تقسیم می شود که هر کدام برای صدور احکام خاص خود را دارد .

حکم ، تصمیمی یا رای است دادگاه که جنبه قطعی دارد و با صادر شدن حکم دعوا از شعبه مربوطه خارج شده است اما در قرار،  قضیه جور دیگری است و قرارها به قرارهای قاطع دعوا وقرارهای شبه قاطع تقسیم می شوند قرار قاطع دعوا قراری است. مانند: قرار رد دعوا، قرار رد دادخواست، قرار سقوط دعوا ، قرار رد درخواست تقسیم میشود.

 قرارهای شبه قاطع  قراری است مانند قرار توقیف، و غیره ...که دعوا از شعبه خارج نمی شود و موقتا تصمیم خاص در مورد آن خواهد گرفت.

قراری که در این محتوا به آن خواهیم پرداخت قرار منع تعقیب می باشد که در بحث جرایم و مجازات ها به طور کلی در حقوق کیفری به آن پرداخته می‌شود که در این قرار دعوا از این مرحله خارج می‌شود و قاطع می باشد. و این قرار ممکن است به خاطر جرم نبودن عمل ارتکابی باشد یا موجه نبودن دلایل جرم ارتکابی باشد حال باید دید آیا این قرارداد یعنی قرار منع تعقیب قابل اعتراض می‌باشد یا خیر؟

اولا در جرم خیانت در امانت که قرار منع تعقیب صادر می‌شود آیا قابل اعتراض است.

 جرم خیانت در امانت جرمی است مانند دیگر جرایم باید برای دانستن مرتکب آن جرم به عنوان خائن در امانت باید عناصر جرم در کنار یکدیگر باشد مانند عنصر مادی عنصر روانی و عنصر قانونی که به این نوع عناصر در جرم خیانت در امانت نباشد نمی‌توان آن عمل ارتکابی را جز خیانت در امانت به حساب آورد چون یکی از عناصر یا همه عناصر این وجود ندارد و در همان مرحله دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کند.

 و به تبع آن شاکی یا دادستان می تواند نسبت به آن اعتراض کند و این عنوان میشود اعتراض به قرار منع تعقیب خیانت در امانت که  اگر از  دلایل شاکی موجه باشد مبنی بر بودن عناصر و ارکان و دلایل کافی بر مجرم بودن طرف با زدن  اعتراض این موضوع در دادگاه صالح نسبت به قرار صادره توسط دادسرا

بازبینی می‌شود یا رای دادسرا را تایید می کند یا رد می کند.

 اما بهتر است قبل از طرح دعوای شکایتی با مشاور مربوطه و یا وکیل مربوطه مشورت لازم را نمایید تا بعد از صرف هزینه ها و زمان با مشکل مواجه نشوید یا با رد نسبت به اعتراض قرار و یا حکم مواجه نشوید از همه مهمتر اینکه عدم آگاهی در شکایت به نسبت دادن عنوان مجرمانه به کسی شاید راه را برای اعاده حیثیت نسبت به شما باز کند و اینجاست که کاملاً متضرر می شوید

نمونه بارز این است که کسی به کسی پول می دهد مال مبنی بر قرض یا به عنوان امانت و بعد شکایتی مبنی بر خیانت در امانت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس عناصر خیانت در امانت وجود ندارد به شکایتی مواجهه با قرار منع تعقیب در دادسرا نسبت جرم خیانت در امانت مطرح می‌شود.

  و بعد از آن اعتراض هم ممکن است کاری از پیش نبرد و صرفاً زمان و هزینه صرف شده باشد. مشاوران گروه وکلای تهران با داشتن کادری معتبر می تواند شما را در این خصوص یاری نماید.